Ağır COVİD-19

Ağır COVİD-19

Amaç:Ağır COVİD-19 pnömonisi olan hastalarda tosilizumab ile ilgili çalışmaların sonuçları çelişkili sonuçlar vermektedir. Ayrıca tosilizumabın diğer tedavilerle kombine kullanımına iliş...
Genel Cerrahi Kursu

Genel Cerrahi Kursu

Türk Yoğun Bakım Derneği3. Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kursu - İstanbulTarih : 19 Şubat 2022 Yer : HatayAdres : Mustafa Kemal Üniversitesi Başhekiml...
Sözlü Sunu Yarışması Ödülleri

Sözlü Sunu Yarışması Ödülleri

Çok Merkezli Çalışma

Çok Merkezli Çalışma

Türkiye'de yoğun bakım ünitelerinde izlenen COVID-19 enfeksiyonu olan gebelerin analizi: çok merkezli, retrospektif çalışma TYBD Çok Merkezli Çalışma Grubu tarafından yoğun bakım ünitele...